Jens Baggesen, Foto:wikipedia.org (hf04008)Zu Jens Baggesen
Von Horst W. Nägele für die LYRIKwelt, im Juni 2012:

Jens Baggesens fremragende kritik af samtidens franske og tyske politiske og litterære begivenheder havde været emnet for undertegnedes speciale på Kiels Universitet, i forbindelse med et forskningsstipendium for at kunne gennemføre studierne ved Aarhus Universitet. Det blev så til en tysk doktorafhandlung ved Kiels Universitet (juli 1969), udkommet i bogform året 1971 med titlen Der deutsche Idealismus in der existentiellen Kategorie des Humors. Eine Studie zu Jens Baggesens ideolinguistisch orientiertem Epos ›Adam und Eva‹, Neumünster: Wachholtz, SKANDINAVISTISCHE STUDIEN, Band 1.

 

Undertegnede (årgang 1934, med bopæl i Danmark) har siden kunnet udgive flere hidtil utrykte tekster af Jens Baggesen på grundlag af håndskrifterne, der opbevares i håndskriftsafdelingerne både på Det kongelige Bibliotek i København og på Kiels Universitetsbibliotek. På denne måde er blevet en del afhandlinger og kronikker til, både på dansk og på tysk, til og med radioudsendelser, med Jens Baggesen i centrum, desuden artikler, kronikker og radioudsendelser, hvor Jens Baggesens tanker spiller ind.

 

Muligvis er nedenstående liste af interesse.

 

Det drejer sig om

 

1) Undertegnedes udgivelser af hidtil utrykte tekster af Jens Baggesen;

 

2) Undertegnedes bog, afhandlinger, kronikker, anmeldelser og henvisninger med Jens Baggesen i centrum;

 

3) Undertegnedes artikler og kronikker, hvor Jens Baggesens tanker spiller ind;

 

4) Undertegnedes radioudsendelser med Jens Baggesen i centrum;

 

5) Undertegnedes radioudsendelser, hvor Jens Baggesens tanker spiller ind.

 

==========================================

Selve listen:

 

1) Undertegnedes udgivelser af hidtil utrykte tekster af Jens Baggesen:

 

1971 Udkast på dansk til »Adam og Eva« (Baggesen-Nachlass, Fasz. 7,3: »Adam und Eva«, Universitätsbibliothek Kiel), i: Der deutsche Idealismus in der existentiellen Kategorie des Humors. Eine Studie zu Jens Baggesens ideolinguistisch orientiertem Epos ›Adam und Eva‹, Neumünster: Wachholtz (SKANDINAVISTISCHE STUDIEN, Band 1; se ovenfor); pp. 184-7 (samt undertegnedes oversættelse til tysk), i forbindelse med pp. 54-71.

 

1972a »Om Forholdet imellem begge Kjón. Betragtet i Bern, fra en fremmed Iagtagers Standpunkt. Marts 1825« (Ny kgl. Samling 1467, 2°, VI, Det kongelige Bibliotek i København), i: Danske Studier, pp. 41-50.

 

1972b »Zu Runges Farbenlehre. Kiel. Juli 1811« (Ny kgl. Samling 1467, 2°, VII, Det kongelige Bibliotek i København), i: Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts, (Tübingen: Niemeyer), pp. 286-90.

 

1972c Fra kapitlet »Sprachen: Mehrheit und Verschiedenheit der Sprachen« i ›URDA oder Historisch-kritisches Mythologisches Wörterbuch. Hauptsächlich zum Behuf der Erforschung Nordischer Urkunden und alter dänischer Sprache und Geschichte. [N]ebst einigen allgemeinen philosophisch-critischen Untersuchungen. Angefangen von J. J. Baggesen. Kiel, 1812‹ (Additamenta 2, 2°, Det kongelige Bibliotek i København), p. 675, i: Schleswig-Holstein. Monatshefte für Heimat und Volkstum, p. 102.

 

1972d Udkast til et skuespil med titlen »Den hovmodige Papa eller Hittebórnehuset« (Ny kgl. Samling 3589, 4°, II, Det kongelige Bibliotek i København), i: undertegnedes kronikker »En storfamilie« i: Jydske Tidende af 3. august 1972 (omtalt i artiklen »Om hvordan man vinder hæder og ære – og om hvordan man kan få modvilje mod en sagesløs digter« i: Korsør-Posten af 3. januar 1973, 17. årg., nr. 45) og i: Vestkysten af 24. maj 1973.
Samme oversat (ved undertegnede) til tysk: »›Der potente Papa‹: Manifestation einer präfigurierten Leistungsgesellschaft. Zu Jens Baggesens (unveröffentlichtem) Entwurf einer Lustspielfabel, betitelt ›Den hovmodige Papa eller Hittebórnehuset‹ (mit einer Edition des ins Deutsche übersetzten dänischen Baggesen-Textes)« (Ny kgl. Samling 3589, 4°, II, Det kongelige Bibliotek i København), i: Zeitschrift für deutsche Philologie, 1973, pp. 262-4.

 

1974 »Kapitel zu einer vergleichenden Geschichte der lezten dreizigjährigen Revolutionszeit in der Politik in Frankreich, und in der Philosophie und Poesie in Deutschland. Humoristisch entworfen im J. 1824«; »Material zu dem obigen Kapitel«; »Von der Entthronung der Vernunft in der neuesten deutschen Philosophie und der darauf folgenden Regierung des emigrirten Verstandes«; »Von den Resultaten der 30jährigen Revolution«; »[Gegenüberstellung von] Französich [und] Deutsch«; »Deutsch«; »Deutsch« (samtlige fra Ny kgl. Samling 1467, 2°, VI, Det kongelige Bibliotek i København), i: Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts, (Tübingen: Niemeyer), pp. 330-43.

 

2011 Fra kapitlet »Dialectik« i ›URDA oder Historisch-kritisches Mythologisches Wörterbuch. Hauptsächlich zum Behuf der Erforschung Nordischer Urkunden und alter dänischer Sprache und Geschichte. [N]ebst einigen allgemeinen philosophisch-critischen Untersuchungen. Angefangen von J. J. Baggesen. Kiel, 1812‹ (Additamenta 2, 2°, Det kongelige Bibliotek i København), p. 136, i: Grundtvig Studier, pp. 106 f.

 

2) Undertegnedes bog, afhandlinger, kronikker, anmeldelser og henvisninger med Jens Baggesen i centrum:

 

1971a Der deutsche Idealismus in der existentiellen Kategorie des Humors. Eine Studie zu Jens Baggesens ideolinguistisch orientiertem Epos ›Adam und Eva‹, Neumünster: Wachholtz (SKANDINAVISTISCHE STUDIEN, Band 1); se i øvrigt ovenfor (indledning).

Hertil: »Gamle Baggesen er stadig levende. –Jeg kommer igen, sagde Jens Baggesen, og det slår til, fortæller fru Valborg Volsing Johansen, Fåborg, der selv nævnes med hæder i nyt tysk Baggesen-værk«, Fyns Tidende af 17. februar 1972; »Tysk bog om Baggesen-epos«, Aarhus Stiftstidende af 15. maj 1973.

 

1971b »Das Phänomen ›kontextualer Interferenz‹ als literaturwissenschaflicher Ansatz. Ein Versuch am Beispiel des bilinguischen Dichterphilosophen Jens Baggesen«, Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, Jahrgang 45, pp. 589-626.

 

1971c »Vor 160 Jahren: Jens Baggesen wird Professor für dänische Sprache und Literatur an der Universität Kiel. Reminiszenz oder Revision? Wie erlernt man Dänisch im Selbstunterricht? (samt fotografi af et portræt af Jens Baggesen), Schleswig-Holstein. Monatshefte für Heimat und Volkstum, pp. 203-5.

 

1971d »Dichterkrönung auf dem Eiger« (om »Parthenáis«; med henvisninger til Flemming Dahls indsats i Jens Baggesens forfatterskab), Schweizer Monatshefte, 1971, pp. 528-9.

 

1971e Anmeldelse om Flemming Dahls ›Den Guddommelige Jomfru. Baggeseniana‹ (Privattryk: København Nytår 1970/71), skandinavistik, pp. 54-5.

 

1971f Henvisning til Viggo Bredsdorffs oversættelse af Jens Baggesens tyskskrevne epos ›Adam und Eva‹ til dansk, i: Horst Nägele, Der deutsche Idealismus in der existentiellen Kategorie des Humors (se ovenfor), pp. 172-3.

 

1971g Henvisning til Valborg Volsing Johansens oversættelse af Jens Baggesens tyskskrevne epos ›Adam und Eva‹ til dansk, i: Horst Nägele, Der deutsche Idealismus in der existentiellen Kategorie des Humors (se ovenfor), pp. 173.

 

1971h Henvisninger til de to af Leif Ludwig Albertsens publikationer, der er blevet til efter behagelige faglige samtaler i forbindelse med undertegnedes egne overvejelser med henblik på Jens-Baggesen-specialet (afsluttet i marts måned 1969). De to af Leif Ludwig Albertsens publikationer er »Das vorgeformte Wort. Baggesen als Übersetzer und Parodist«, Nerthus, 1969, pp. 151-85, og Odins Mjød. En studie i Baggesens mytiske poetik, Århus: Akademisk Boghandel 1969. Henvisningerne er sket i: Horst Nägele, Der deutsche Idealismus in der existentiellen Kategorie des Humors (se ovenfor), pp. 174.

 

1972a »Venus Urania in der Konventionsehe. Kritische Betrachtungen Jens Baggesens zu einer bürgerlichen Gesellschaftsstruktur aristokratischer Prägung« (=kommentar til et hidtil utrykt essay af Jens Baggesen på dansk; se ovenfor), Danske Studier, pp. 37-50.

 

1972b »›Die Seifenblase ist eine wahre Farbenkugel...‹. Eine Kritik an Philipp Otto Runges Koordination der Farbtöne, vorgebracht von Jens Baggesen, Kiel 1811/12 (mit einer Edition des [auf deutsch geschriebenen] Baggesen-Textes)« (=kommentar til et hidtil utrykt essay af Jens Baggesen på tysk; se ovenfor), Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts, (Tübingen: Niemeyer), pp. 277-90.

 

1972c »Jens Baggesen, ein Europäer dänischer Abkunft, in Stuttgart und Tübingen [1808/09]« (samt fotografi af et portræt af Jens Baggesen), Schwäbische Heimat, pp. 254-6.

 

1972d »En storfamilie«, Jydske Tidendes kronik af 3. august (=kommentar til et hidtil utrykt udkast af Jens Baggesen på dansk; se ovenfor); samme som Vestkystens kronik af 24. maj 1973.

 

1973 »›Der potente Papa‹: Manifestation einer präfigurierten Leistungsgesellschaft. Zu Jens Baggesens (unveröffentlichtem) Entwurf einer Lustspielfabel, betitelt ›Den hovmodige Papa eller Hittebórnehuset‹. Mit einer Edition des ins Deutsche übersetzten dänischen Baggesen-Textes« (=kommentar til undertegnedes tyske oversættelse af et hidtil utrykt dansk udkast af Jens Baggesen; se i øvrigt ovenfor: Jydske Tidendes kronik af 3. august 1972), Zeitschrift für deutsche Philologie, pp. 262-7.

 

1974a »Jens Baggesen über das Verhältnis des Deutschen Idealismus zur Französischen Revolution. Mit bisher unveröffentlichten [auf deutsch geschriebenen Baggesen-]Texten aus den Jahren 1823-25« (=kommentarer til adskillige hidtil utrykte tyske udkast af Jens Baggesen; se ovenfor), Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts, (Tübingen: Niemeyer), pp. 323-43.

 

1974b »Reise durch das Pfälzer Land 1789« (tekststykker fra Labyrinten, oversat til tysk og med kommentar ved undertegnede), i: Pfälzer Heimat, pp. 140-2.

 

1974c »Zwischen Bad Nauheim und Friedberg vor 185 Jahren. Aus einem Reisebericht von Jens Baggesen« (tekststykker fra Labyrinten, oversat til tysk og med kommentar ved undertegnede), Gießener Allgemeine. Zeitung für Mittelhessen af 13. april.

 

1976 »Ein Mahnmal deutsch-dänischer Freundschaft. Zum 150. Todestag des deutsch-dänischen Dichterphilosophen Jens Baggesen«, Grenzfriedenshefte, Heft 1, pp. 31-2.

 

1995 »Reise am Oberrhein im Jahr 1789« (tekststykker fra Labyrinten, oversat til tysk og med kommentar ved undertegnede), Historischer Kalender des Lahrer Hinkenden Boten, pp. 183-6.

 

1996 »Quer durch Niedersachsen 1789. Aus dem Reisebuch des jungen dänischen Dichters Jens Baggesen« (tekststykker fra Labyrinten, oversat til tysk og med kommentar ved undertegnede, samt fotografi af et portræt af Jens Baggesen), Heimatkalender für die Lüneburger Heide, pp. 22-4.

 

1999 »Ein dänischer Dichter begegnet dem Baron von Knigge« (tekststykker fra Labyrinten, oversat til tysk og med kommentar ved undertegnede, samt fotografi af en buste af Jens Baggesen), Heimatkalender für die Lüneburger Heide, pp. 43-4.

 

3) Undertegnedes artikler og kronikker, hvor Jens Baggesens tanker spiller ind:

 

1971 »Von einem ›Echten Deutsch‹ und von den ›Deutschen Sprachen des Herzens‹. Feststellungen des frühen N. F. S. Grundtvig zur Überbaufunktion eines sogenannten Hochdeutsch als übergreifende Institution«, Grundtvig Studier, pp. 74-89.

 

1972 »Dänemark geistesgeschichtlich ein Problem Deutschlands? Betrachtungen mit besonderer Berücksichtigung der zu dem Überbaucharakter von Nationalsprachen kritischen Positionen N. F. S. Grundtvigs von 1815 und Jens Baggesens von 1824«, Schleswig-Holstein. Monatshefte für Heimat und Volkstum, pp. 101-4.

 

1973a »En levende dansk-tysk debat efter vor indtræden i EF?«, Horsens Folkeblads kronik af 13. marts.

 

1973b »Vort forhold til tyskerne«, Kristeligt Dagblads randbemærkning af 6. juni.

 

1974 »Pornographie und ›Vorgartenzwerge‹ [gendrivelse til Hans Magnus Enzensbergers påstand om kulturel forsinkelse]«, Neue Deutsche Hefte, Nr. 141, pp. 112-9; sowie Literatur und Kritik. Österreichische Monatsschrift, Heft 101 (1976), pp. 49-54.

Hertil: Horst Fassel, »Kaléidoscope«, Cahiers roumains d’études littéraires, Bukarest 1976, Heft 4.

 

1977 »Europæisk supernation eller europæisk samarbejdelse?«, Dansk Ungdom og Idræt, nr. 21/1977, p. 334.

 

1989a »Grundtvig og det indre marked«, kronik i Fyens Stiftstidende af 18. oktober, i Flensborg Avis af 19. oktober og i Jydske Tidende af 31. oktober.

 

1989b »Grundtvigs Europa-tanker«, Kristeligt Dagblads kronik af 20. december.

 

1992 »Nærhedens realitet. Liv skal kunne leves, sandhed skal kunne begribes«, Kristeligt Dagblads kronik af 15. juli.

 

1995 »Warum wir uns mit N. F. S. Grundtvigs idealismus-kritischen Abhandlungen beschäftigen«, Grundtvig Studier, pp. 205-16.

 

2011 »Belege zu Grundtvigs Ideen von einer offenen Bürgergesellschaft. Mit einem Exkurs zu dem amerikanischen Pragmatizisten Charles Sanders Peirce«, Grundtvig Studier, pp. 93-111.

 

4) Undertegnedes radioudsendelser med Jens Baggesen i centrum:

 

1974 Wider die germanische Idealität. Jens Baggesen, ein ketzerischer Poet der Goethezeit, i kulturudsendelsesserien MATINEE ved Südwestfunk (Tyskland) af 29. september.

 

1977 Jens Baggesens empfindsamer Reiseroman ›Das Labyrinth‹, i litteraturudsendelsesserien DIE BÜCHERKISTE ved Deutschlandfunk (Tyskland) af 19. marts. Efter kort præsentation af Jens Baggesen og hans forfatterskab oplæses fra kapitlerne »Vierlande« og »Auf der lüneburgischen Haide« fra romanens tyske oversættelse ved Carl Friedrich Cramer, udkommet (i bogserien MENSCHLICHES LEBEN, Viertes Stück) med titlen ›Baggesen oder das Labyrinth. Eine Reise durch Deutschland, die Schweiz und Frankreich‹, Altona und Leipzig: Kavensche Buchhandlung 1795.

 

1984 Jens Baggesens empfindsamer Reiseroman ›Das Labyrinth‹, i litteraturudsendelsesserien DIE BÜCHERKISTE ved Deutschlandfunk (Tyskland): genudsendelsen af førsteudsendelsen af 19. marts 1977, hvilket er sket den 18. februar (1984), i forbindelse med et ekstraprogram med DANMARK som emne.

 

5) Undertegnedes radioudsendelser, hvor Jens Baggesens tanker spiller ind:

 

1972 Pornografie und Gartenzwerge. Zu einer These von Hans Magnus Enzensberger, i kulturudsendelsesserien JOURNAL 3 ved Norddeutscher Rundfunk (Tyskland) af 17. juli.

 

1978 Adlerflug contra Luftballon: Literarischer Provinzialismus und kulturelle Verspätung. Ein Versuch zur Kontroverse über sogenannte literarische Zentren, i kulturudsendelsesserien KULTURELLES WORT ved Radio Bremen (Tyskland) af 18. februar.

[...diesen und weitere Berichte finden Sie unter ]

Leseprobe I Buchbestellung 0612 LYRIKwelt © Horst W. Nägele