Verner von Heidenstam

Det är skam...

Det är skam, det är fläck på Sveriges banér
att medborgarrätt heter pengar

(...)

Rezension I Buchbestellung I home 0I10 LYRIKwelt © Verlag