Gösta Berling von Selma Lagerlöf, 1962, dtv

Selma Lagerlöf

Gösta Berling
(Zitata aus: Gösta Berling, Roman, 1891/1896/1962, dtv).

O, sena tiders barn! Jag har ingenting nytt att berätta er, endast det, som är gammalt och nästan glömt. Sägner har ja från barnkammeren, där de små sutto på låga pallar kring sagoberätterskan med det vita håret, eller från stockelden i stugan, där drängar och torpare sutto och språkade, medan ångan rykte från deras våta kläder och de drogo knivar ur läderslidan vid halsen för att breda ut smör på tjockt, mjukt bröd, eller från salen, där gamla herrar sutto i vaggande gungstolar och, livade av den ångande toddyn, talade om flydda tider.

Rezension I Buchbestellung I home II10 LYRIKwelt © dtv